• 08503195040
 • iletisim@vlojistikkargo.com.tr

İK Politikamız

IK Politikamız

» Biz ihtiyaçlarımızı biliyoruz ve yılın her çeyreğinde yeni tespitleme yaparak, ihtiyaç aday listemizi yayınlamaktayız.

  Doğru adayları şirket bünyesine kazandırmak için yeni nesil testler ile size ve bize otimum değerlemeyi yapmaktayız.

Firma kültürümüz altında 2. Başlığımız Eğitimdir. Adayın yetkinliklerine saygı duyarak, firma içi eğitimlerimizi sürekli olarak güncel tutup, müşteri deneyimini maksimum seviyede tutmaktayız.


» Şirket içi iletişim ve şirket bağlılığını etkin kılarak kurum kültürü oluşumunu sağlamak,
» Çalışanlara sürdürülebilir bir motivasyon ve tatmin sağlamak,
» Mesleki ve kişisel yetkinlikleri güncel tutarak eğitim ve gelişimi yaşam boyu sürdürmek,
» Yüksek performans gösteren, dürüst, çalışkan, kurumuna bağlı, mesleki ilke ve sorumluluklara sahip çalışanların ödüllendirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli imkanları sunmak,
» İş sağlığı ve güvenliği ile çevre bilincinin sürdürülebilirliği sağlamak için gerekli önlemleri almak, etkinlikleri yerine getirmek

İşe Alım Süreci

 • V Lojistik Kargo  olarak, şirket misyonu, vizyonu değerleri ile kurum kültürüne uygun yetkinliklere sahip, motivasyonu yüksek, gelişime ve değişime açık, özgüveni yüksek, iyi eğitimli, yaptığı işte fark yaratacak nitelikte adayların araştırılması ve seçilmesi organizasyonumuzun yaşaması ve gelişmesi açısından son derece önemli bir unsurdur.

  Firmamıza başvurular internet sitemiz üzerinden, kişisel başvuru yoluyla ve insan kaynakları şirketleri aracılığı ile yapılmaktadır. İletilen tüm başvurular İnsan Kaynakları CV havuzunda saklanmaktadır.

  Başvuruları değerlendirilip özgeçmişleri olumlu bulunan adaylar, ilgili bölüm yöneticileri ve insan kaynakları bölümü tarafından mülakata alınır. Mülakat sonucunda olumlu değerlendirilen adaylara iş teklifi yapılır.

Oryantasyon Süreci

 • Çalışanlarımız İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ile başlayan ve diğer departmanların tanıtılması ile devam eden oryantasyon sürecine dahil edilmektedirler. Programda;

  » Çalışana şirketin misyon, vizyon, hedefleri, stratejik öncelikleri, değerleri, organizasyon yapısı ve fonksiyonları ile ilgili temel bilgileri sunarak V Lojistik Kargo  içerisindeki  rolünü anlatmak,
  » Şirketin organizasyon yapısı, kültürü ve hizmetlerini anlatmak,
  » Çalışanı yöneticileri ve çalışma arkadaşları ile tanıştırmak,
  » Departman iş süreçlerini detaylı olarak tanıtmak,
  » Şirketin insan kaynakları ve kalite sistemleri ile ilgili yönetmelik ve uygulamaları ile ücretlendirme ve yan menfaatleri hakkında bilgi vermek,
  » Öğrenme süresini kısaltmak ve çalışanın hedefleri gerçekleştirmesine yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

Çalışan Memnuniyeti Ölçümü

 • Çalışan memnuniyeti ve motivasyonunu iç kalite faktörü olarak gören ve önemseyen
 • V Lojistik Kargo, her yıl tüm çalışanlarına uyguladığı çalışan memnuniyeti anketleri ile çalışanının motivasyon düzeyini ölçerek değerlendirmeler sonucu eksik görülen noktalar için çalışma planları oluşturur.

Performans Yönetimi

 • Performans yönetim sisteminde, gerçekleştirilmesi beklenen organizasyon  amaçlara ve bu yönde çalışanların ortaya koyması gereken performansa ilişkin ortak bir anlayış hedeflenir. Bu sayede çalışanların yapacağı katkıların ücretlendirilmesi, ödüllendirilmesi ve geliştirilmesi süreci benimsenir. Belirli dönemlerde yapılan performans değerlendirmeleri sonucu alınan veriler, eğitim ve geliştirme, kariyer yönetimi ve ücret yönetimi sistemlerinin uygulanmasında kullanılmaktadır.

Eğitim Uygulamaları

 • Çalışanlarının yetkinlik düzeyini yüksek tutarak sürekli gelişmeyi hedefleyen V Lojistik Kargo, eğitim uygulamalarına son derece önem vermektedir. Çalışanların talepleri ve yöneticiler tarafından belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda 4 ana kategoride eğitim planları oluşturulur.

  » Yönetim Sistemleri Eğitimleri
  » Tamamlayıcı Mesleki Eğitimler
  » Kişisel Gelişim Eğitimleri
  » Yöneticilik Eğitimleri